top of page
מדיניות פרטיות

גרינפיס מאמינים שיש לכם זכות יסוד לפרטיות ברשת ואנו מבצעים מאמץ להגן על אבטחת המידע. מדיניות זו חלה על אתר האינטנרט www.greenpeace.org/israel;

אתרי אינטרנט ספציפיים שונים שבבעלות גרינפיס (למשל אתרי קמפיין) עשויים להשתמש במדיניות פרטיות ועוגיות דומות או במדיניות ספציפית אחרת לאתר הספציפי. אנו בגרינפיס נבקש את אישורכם לשימוש אחר בנתונים שלך אם הסכמתך אינה נכללת במדיניות זו. 

מבוא והערות

מסמך זה נועד להעניק מידע כללי, על מנת לעמוד בדרישות תקנות פרטיות המידע האירופאיות, ולהעניק בשקיפות את המדיניות לאנשים שהמידע שלהם עשוי להאסף על ידי גרינפיס בשל הביקור באתרי אינטרנט של הארגון.

מסמך זה אינו פונה ואינו חל על עובדי ארגון גרינפיס או אנשי צוות אחרים המועסקים או מתנדבים בארגון.

גרינפיס וכללי פרטיות בנוגע למידע

גרינפיס הבינ"ל וכן תאגיד גרינפיס האזורי וכן הגופים השונים ברשת גרינפיס (שיקראו להלן:"גרינפיס" או "הארגון") מחויבים להגן ולכבד את הפרטיות.

הצהרת פרטיות זו נועדה להניח את התשתית הבסיסית לפיה אנו נעבד מידע אישי שאנו עשויים לאסוף אודותיך כמבקר באתר האינטרנט שלנוץ לפיכך אנו מבקשים כי תקרא מסמך זה ביסודיות.

המידע שאנו אוספים אודותיך:

אנו עשויים לאסוף ולעבד את המידע הבא אודותיכם:

מידע שאתם מעניקים לנו: מידע זה הנמסר אודותיך על ידי: (1) שימוש באתר האינטרנט שלנו ובאופציות באתר האינטרנט שלנו (למקרים שבהם אתם חותמים על עצומה או מבצעים תרומה), (2) הצטרפות למאגר המידע לעדכון באמצעים טכנולוגיים כגון אימייל טלפון נייד וכדומה; (3) יצירת קשר עמנו לצורך קבלת עזרה; (4) חתימת שמכם בעצומה; (5) על ידי תרומה שביצעתם בין אם בוצעה על ידי האינטרנט או בכל דרך אחרת; (6) על ידי השתתפות בקמפיין של גרינפיס. מידע זה עשוי לכלול למשל את שמכם, כתובתכם, כתובת הדואל והטלפון הנייד; 7) השבה לסקרים באתר, 8) מתן אינפורמציה באמצעות צד שלישי כגון אתרים או אפליקציות. זה עשוי לכלול, לדוגמא את שמך, כתובתך, כתובת דוא״ל או מס׳ טלפון.

 • מידע הנאסף על ידי אתר האינטרנט שלנו ומערכות נוספות:

  • בשעה שאתם מבקרים באתר האינטרנט שלנו גופי צד שלישי (לצורכי אנליזה וניתוח השימוש) יאספו מידע אודותכם ואודות ביקורכם כמו למשל סוג הדפדפן וגרסתו, העמודים שבהם ביקרתם באתר שלנו. כלי הניתוח שלנו לא  יאספו מידע אודות כתובת האיי פי (IP) שלכם המזהה את המכשיר שלכם או את הספק שבאמצעותו התחברתם לאינטרנט.

  • האתר שלנו עשוי להוריד "קוקיז" למכשירכם כפי שתואר בהצהרת הקוקיז (מטה)

  • במצב דברים בו יצרתם קשר עם נציגינו או אנשי הצוות של גרינפיס, באמצעות דואל טלפון ואמצעים אלקטרוניים אחרים (כולל תגובות באתר האינטרנט)- מידע זה יישמר במערכות המידע שלנו לעיתים תוך שמירת תוכנם.

 • מידע שצדדים שלישיים אוספים אודותכם באתר האינטרנט שלנו על ידי ביצוע פעולות: המדובר במידע אודותיכם שאתם מעניקים לצדדים שלישיים (כגון אך לא רק: פייסבוק, גוגל, טוויטר וכד') על ידי שימוש ברשת חברתית בין על ידי שימוש בכפתור ה"share" או בלחצן שפעולתו דומה וכן ביישומונים המצוים באתר שלנו.

 •  מידע שצד שלישי אוסף אודותיכם באתר האנטרנט שלנו על ידי גלישה בו:

זהו מידע אודותיכם ואודות מעקב על ידי גופים שלישיים שנאסף על ידי שימוש באתר האינטרנט וגלישה אליו בלבד, כגון גלישה מעמוד אחד לאחר (מעבר אשר מבוצע מעקב אחריו) או על ידי צפייה במידע שהוטמע מן האתר כגון וידאו מן הפייסבוק (אם אתם מחוברים לפייסבוק).

השימוש במידע שאנו אוספים

אנו עשויים להשתמש במידע לצורך המטרות הבאות:

 • לגרום לפעולות שלכם שבוצעו באתר שלנו להיות גלויות לצדדים שלישיים. למשל שמכם עשוי להופיע יחד עם הערות שפוסמו באתר האינטרנט שלנו על מנת לגרום להשראה של אחרים לפעול ולנקוט עמדה, אנו עשויים להציג את שמך עם סיכום של מה שעשית באתר האינטרנט שלנו. למשל: אם אתם חותמים על עצומה או מבצעים תרומה.

אם אתם הצטרפתם לעצומה או לפעולה אינטרנטית באמצעות שימוש באתר שלנו למטרת שינוי בגוף ממשלתי או בחברה או כלפי מנהלי ובעלי החברה, אנו עשוים לצרף את שמכם ואת כתובת האימייל שלכם יחד עם הודעה אליהם.

 • לשלוח לכם עדכונים והתראות באמצעות דואל, דואר, הודעה מיידית בכל צורה, הודעת "פוש" או שיחת טלפון.

אנו נבצע את המידע האישי שלך כפי שנחוץ לביצוע המטרות שתוארו לעיל. על ידי ביצוע פעולה זו אנחנו נשאף לאיזון בין פרטיותכם והאינטרס של גרינפיס בעיבוד המידע ולפי שיקול דעת גרינפיס. ונשתדל לפעול באחריות במצב בו שמירה על פרטיותכם עלולה להתנגש עם אינטרס לגיטימי של גרינפיס.

בנסיבות יוצאות דופן אנו עשויים על ידי הדין לחשוף או לעבד את המידע שנאסף. אנו נאמר לכם, אם וכאשר נדרש על ידכם לספר את המידע אודותיכם. אנו נפעל להשיג הסכמתכם במצב דברים בו נקבל פנייה כאמור אלא אם הדבר עומד בסתירה לדרישת רשות מוסמכת או פסק דין. אם אתם לא בטוחים בצורך של גרינפיס במידע אנו מבקשים מכם אנא פנו אלינו בכתובת המופיעה מטה.

גילוי והעברת מידע אפשרית של המידע לגורמים בינ"ל

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלכם במצב דברים בו קיבלנו את הסכמתכם או היכן שמדובר בהעברה סבירה להגשמת מטרותינו כפי שהוגדר לעיל, לגורמים הבאים:

 • לארגון גרינפיס במדינות השונות או לארגוני גרינפיס אזוריים, אשר בהתבסס על המדינה או האיזור ממנו נטלת פעולה מן האתר הבינ"ל.

 • לספקי שירות המאחסנים את אתר האינטרנט שלנו או מערכת מידע טכנולוגית אחרת אשר מבצעת עבורנו פעולות לפי תנאי ההתקשרות אבטחת המידע והסודיות שנכרתו בינינו לבינם.

 • לרשויות שיפוטיות או לגופים ציבוריים אחרים, במצב דברים בו האחריות החוקית או המוסרית שלנו מובילה אותנו למסקנה לפי שיקול דעתנו שעלינו לעשות זאת. (כמו למשל במצב בו הודיע משתמש על כוונתו לבצע פשע או פעילות טרור)

 • במסגרת הליך משפטי המידע עשוי להיות מועבר לצד להליך, בכל מדינה במסגרת גילוי מסמכים בין אם ניתן צו ובין אם לאו.

הגילוי עשוי לכלול העברת מידע אישי אל מעבר לים. אם אתם מתמודדים עמנו באיזור הסחר האירופי המשותף, עליכם להיות מודעים לכך שאפשרות הגילוי אפשרית אף אל מחוץ לאירופה, אל מדינות שבהן הוראות הדין אינן קפדניות וחלות מערכות דינים אחרות. במקרים אלה אנו נעביר מידע אישי לגוף גרינפיס האיזורי או אל מי מטעמו. אנו נפעל לכך כי ההסדרים עמם בנוגע להעברת מידע יעוצב באופן שיגביר יחסית את השמירה על המידע גם אם הדבר לא נעשה באופן חופף לתקנות האירופאיות.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר (ראו פרטים מטה) אם אתם מעוניינים לדעת האם הסכם כזה קיים באיזור בו אתם מתגוררים או לקבל העתק ממנו.

מדיניות שמירה על מידע ומחיקתו

גרינפיס הבינ"ל מתכוון לשמור על המידע שלך מדויק ומעודכן. אנו נמחק את המידע שבו אנו מחזיקים אודותיך, אשר איננו זקוקים לו עוד.

אננו נשמור ונחזיק במידע לתקופה של לא יותר משנתיים לאחר שהקשר האחרון (באופן פעיל וסביל)  נעשה עמך, לאחר מכן נמחק את המידע או נערוך אותו כך שיהיה אנונימי, כל זאת למעט אם יש לנו מחויבות או סיבה חוקית להחזיק במידע תקופה ארוכה יותר. צרו עמנו קשר למידע נוסף.

זכויותיכם

עשויה להיות לכם הזכות לגשת למידע ה"אישי" שאנו מחזיקים בו אודותיך כפרט וכן למידע קשור תחת הגדרות דיני אבטחת מידע והגנת הפרטיות:

 • הנכם רשאים לבקש למחוק מידע אישי שאינו מדויק.

 • הנכם רשאים להתנגד לשימוש במידע האישי שלכם לצורך ביצוע מטרות שיווק ישיר בכל זמן, וכן הנכם עשוים להתנגד לעיבוד המידע או חלק ממנו (ולבקש את מחיקתו) בנסיבות אחרות.

 • בנסיבות מסוימות, ייתכן ותוענק לכם זכות ל-"ניוד מידע" לבקש להעביר את המידע שנאגר אליכן או אל ספק שירות חדש (למשל במצב בו הינכם מבקשים שמידע יועבר מגרינפיס העולמית לתאגיד גרינפיס אזורי או מדינתי.

אם אתם מבקשים לממש זכויות אלה נא צרו קשר עמנו בכתובת המופיעה מטה. אנו נהיה זכאים לדרוש הוכחת זהות לפני מתן זכות גישה למידע.

אם אתם מעוניינים שנסיר את פרטיכם מרשימת הדיוור, באפשרותכם להקיש על לחצן "הסר" באנגלית "unsubscribe" בלינק המופיע בתחתית כל אימייל שאותו אנו שולחים או על ידי יצירת קשר עם הכתובת שפרטיה מופיעים מטה.

הנכם רשאים להגיש תלונה אודות עיבוד המידע עם גוף הרגולטורי הרלוונטי. [במדינות בהן קיימת רשימת אופט-אוט]

אמצעי אבטחה

אנו הטמענו אמצעים ארגוניים טכניים ראוים להבטיח את המידע האישי מפני אבדן או כנגד כל סוג  של עיבוד בלתי חוקי. דף התרומות שלנו מאובטח באמצעות רכיב אבטחה (SSL), פרוטוקול אבטחה המאפשר תקשורת בפרטיות על גבי רשת האינטרנט כאמצעי למניעת הונאות.

זכות גישה למידע האישי מוענקת רק לעובדנו אשר נדרשים לגשת למידע אודות תומכים ומבקרי אתר האינטרנט לצורך עבודתם זאת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ביחס לנותני שירות שונים.

צרו עמנו קשר:

אנו מקדמים בברכה שאלות, הערות ובקשות בנוגע לפרטים המופיעים במסמך זה ואופן עיבוד המידע. בפרטי הקשר הבאים:

gpmedisr@greenpeace.org

או במכתב:

גרינפיס ישראל
ריב״ל 8
מיקוד 6120002
תל-אביב

טל. 072-220-4510

שינויים במדיניותנו

כל שינוי שאנו מבצעים בהצהרת הפרטיות בעתיד יפורסמו באתר האינטרנט שלנו וכן יהיו זמינים אם אתם תצרו עמנו קשר בפרטי הקשר המופיעים לעיל.

העדכון האחרון למדיניות בוצע ביום 8 ביוני 2018

גרינפיס הבינלאומי – מדיניות "קוקיז" (קובצי מעקב)

ברצוננו להבטיח כי אתם נהנים מגלישה באתר האינטרנט שלנו. על מנת לשפר את החוויה וכן לאסוף מידע אודות השימוש המבוצע על ידכם באתר, אנו ממקמים קובצי קוקיז על גבי המערכת הממוחשבת שלך ממנה גלשת.

קוקיז הינן קובצי טקסט המכילים כמות מידע קטנה אשר מועברים ומורדים אל מכשירי אינטרנט כאשר גולש מבקר באתר אינטרנט. קוקיז נשלחים חזרה אל האתר בו אתם מבקרים בכל פעם בו אתם מבקרים, או לאתר אחר שמזהה קוקיז:

 • קוקיז מאפשרים למערכות שלנו לזהות את המכשיר של המשתמש ולבצע מיד התאמות אפשריות באתר בו הוא מבקר.

 • ברגע בו משתמש ניגש לפלטפורמה, קובץ קוקי נשלח לזיכרון המכשיר (דיסק)  של המשתמש.

קובצי קוקי שימושיים מאחר שהם מאפשרים:

 • מאפשרים לאתר אינטנרנט לזהות מכשיר של משתמש ולייעד עבורו את התכנים המוצגים לאינטרס של המשתמש.

 • מסייעים לנו לשפר את האתר שלנו.

 • באמצעותם אנו יכולים להציע שירותים טובים יותר "תפורים למידה" לשימושכם ולדרישתכם.

 • מאפשרים לנו לזהות את המכשיר ממנו חזרתם אל אתר האינטרנט שלנו.

 • לאחסן מידע אודות הפעולות המועדפות עליכם באתר ולפיכך הן מאפשרות לנו לעצב אל האתר שלנו לעניין ההאישי שלכם. זה עשוי למשל לכלול פרסומות בהתאם לעניין האישי שלכם ולהאיץ את הקצב שבו אנו יכולים להתמודד עם שאילתות שלכם.

על ידי שימוש באתר שלנו המשתמש מסכים לכך, אלא אם כיוונתן את הדפדפן ממנו אתם גולשים לדחות אותן, אנו יכולים להשתמש בסוגי קובצי קוקי המצוינים מטה ולהשתמש בהם בהתאם למדיניות זו.

באפשרותכם למצוא מידע נוסף בקישורים המופיעים לעיל www.youronlinechoices.eu www.allaboutcookies.org

סוגי קובצי קוקיז

יש שני סוגים עיקריים של קובצי קוקי – "קובצי קוקי של צד א'" וכן "קובצי קוקי של צד ג'":

 • קובצי קוקי של צד א'" הם קבצים אשר משמשים לזיהוי המחשב כשהוא מבקר שוב באתר והם משמשים את המשתמש באופן ישיר ו"זוכרים" את ההעדפות האישיות בהתאם לאופן שבו גלשת באתר. בפשטות – אלה הן הקוקיז שלנו.

 • "קובצי קוקי של צד ג'" מוגשים על ידי ספק שירות מטעם אתר אינטרנט או מפעילו, והם עשויים לשמש על ידי ספק השירות כדי לזהות את המחשב בעת שהוא מבקר באתרים אחרים. קובצי קוקי של צד ג' משמשים בעיקר לניתוח שימוש באתרים או לצרכי פרסום.

גרינפיס הבינ"ל אינה שולטת בפרסומי צד שלישי ובקוקיז הנוגעים לצדדים שלישיים או באופן השימוש שצדדים שלישיים בוחרים לעשות בקובצי הקוקיז נא לבקר באתרים הרלוונטים לצורך הבנה עמוקה יותר של  שיטת קובצי הקוקי, כמו אתר פייסבוק, טוויטר, אינסטרגם, יוטיוב או סאונדקלאוד (בקישורים המופיעים מעלה)

אם אינך מעוניין להשתמש בקובצי קוקי, יש באפשרותך לכוון את הדפדפן באופן שיתווה לאתרים כי אחסון קובצי קוקי אינו מאושר.

במצב דברים בו אתם מעוניינים בקבלת הקוקיז שלנו אך לא קוקיז של צד שלישי של ספקי שירות או שותפים שלנו, הנכם מתבקשים לבחור בהגדרה" חסום קובצי קוקי מצד שלישי" או בהגדרה דומה אחרת.

קוקיז המשמשים לחוויית משתמש

קובצי קוקי אלה יספקו לך חוויה טובה יותר של האתר תוכל להסתיר את באנר המציע קבלת קוצבי קוקי ולהשתמש במאפייני האתר טוב יותר. אי קבלת קובצי הקוקי הללו תספק לך חווית גלישה נטולת קובצי קוקי.

קובצי קוקי הנוגעים לביצועים

קובצי קוקי הללו משפרים את ביצועי האתר Greenpeace.com הם מגונים לאסוף מידע כגון כמה זמן משתמשים נשארים בדף או מתי קישור מסוים נלחץ. מידע זה מסייע לנו לשפר את התוכן בהתבסס על חווית הגלישה באתר.

מרבית הדפדפנים מאפשרים שליטה מסוימת על קובצי קוקי באמצעות הגדרת הדפדפן. (הודעות על קובצי קוקי חדשים, ביטול האפשרות לקוקיז ומחיקתן). הנכם מוזמנים ללחוץ על הקישור המוביל אל סוג הדפדפן שלכן כמופיע מטה על מנת ללמוד יותר ממדריך השימוש של כל דפדפן כיצד לבטל או למחוק קובצי קוקי.

אולם, חסימת כל קובצי הקוקי יוביל להשפעה שלילית על מאפייני השימושיות של אתרים רבים.

השימוש בגוגל אנליטיקס

גרינפיס משתמשת ב- Google Analytics על מנת לאסוף את השימוש של המבקרים באתר האינטנרט שלנו ולנתח את הנתונים כדי לסייע לנו לשמור ולשפר את העיצוב של אתר האינטרנט. גוגל אנליטיקס מייצרת מידע סטטיסטי ואחר אודות השימוש באתר באמצעות קובצי קוקי המאוחסנים במחשבי המשתמשים.

אם אינך מוכן לקבל את קובצי הקוקיז של גוגל אנליטיקס, אנא שנה את הגדרות העוגיות שלך למעלה ('שנה את העדפות העוגיות שלך').

כאמור, קובצי ה- cookie של גוגל אנליטיקס המשמשים באתר זה הם _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga ו- _gid – וכולם אוספים מידע בצורה אנונימית, כולל מספר המבקרים באתר, דפדפן ClientID (לזיהוי משתמשים חוזרים. לדוגמה), מאיפה המבקרים מגיעים לאתר והדפים שבהם הם ביקרו. להלן סקירת הפרטיות של Google Analytics, השימוש בעוגיות של Google Analytics באתרי אינטרנט וכאן כיצד לבטל את הצטרפותך לעוגיות Google Analytics בקלות.

החל מחודש מאי 2018 גוגל אנליטיקס הציגו לוח בקרה לאחסון מידע, אשר מאפשר לארגונים את היכולת לקבוע כמות הזמן בטרם מידע ברמת המשמש או האירוע, ייאגר על ידי גוגל אנליטיקס ומתי יימחק משרתי המידע של גוגל אנליקטיס.

תקופת תפוגת המידע תחול ברמת המשתמש או האירוע, מידע הנוגע לקובצי קוקי, אינדיקציה מזהת משתמש ואינדיקציה לטרגוט פרסום (אשר לא מיושמים באתרי גרינפיס כעת). עבור גרינפיס הבינ"ל תקופת תפוגת המידע האגור מוגדרת כתקופה של 26 חודשים מיום יצירת המידע. יצוין כי אנליטיקיס לא יאספו את כתובת הIP המשמשת את המכשיר ממנו התחברת לאינטרנט.

חוץ מזה, חשוב להזכיר שגוגל מאחסנת מידע על תנועה באתרי אינטרנט עם קוד מעקב של Google Analytics. בדוק את מדיניות הפרטיות של גוגל וכיצד לבטל את הסכמתך לעוגיות Google Analytics.

אתה יכול להתקין את "תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics" כדי למנוע מידע על ביקוריך באתר שלנו נשלח לגוגל אנליטיקס.

שימוש בשיתוף רשתות חברתיות ובכפתורי ווידג'טים

לצד כפתורי ה- HTML המותאמים אישית שהתקנו כדי לאפשר לכם לשתף תוכן גרינפיס בפייסבוק וטוויטר, אנו עשויים להטמיע ווידג'טים מפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב, סאונדקלוד ומדיה חברתית אחרת באתר שלנו בכדי לספק חוויה משופרת.

ווידג'טים אלה ברשת החברתית מגיעים משרתי אינטרנט העשויים לעקוב אחר התנהגותכם באתר שלנו ועשויים לשלב זאת עם מידע אחר אודותכם שמקורו באתרים אחרים. אתה יכול להתקין תוספות לדפדפן כמו "גירסת פרטיות" עבור Chrome או "התנתק" עבור Chrome ופיירפוקס כדי לשלוט בחלקן (הראשון) או להשביתן (השנייה).

FAQ | שאלות נפוצות
bottom of page